Negatywne skutki

Negatywne skutki niosą ze sobą coroczne zmiany w prawie podatkowym, co ma miejsce w Polsce. W przypadku tak częstych zmian niemożliwe jest zaplanowanie zmian rozwojowych przedsiębiorstw. Odbiera to możliwość efektywnej oceny wprowadzonych nowych rozwiązań, skazując przedsiębiorstwa na produkcję o przestarzałej technologii.

Trudności powoduje także przestrzeganie zasady równości podatkowej, gdyż faktycznie osiągane dochody mogą być ukrywane przez podatników. Utrudnienia w zakresie tej zasady mogą tworzyć grupy ludzi interesów, którzy dążą do zmniejszenia podatków ich przedsiębiorstw lub branży.

Zasada jednokrotności opodatkowania także nie zawsze jest przestrzegana. W niektórych krajach można się spotkać z wieloszczeblowymi obciążeniami podatkowymi. Oprócz podatków centralnych istnieją także te zasilające budżety lokalne. Przykładem może tu służyć pobierany swego czasu w Niemczech na poziomie centralnym podatek od spółek a na poziomie lokalnym podatek produkcyjny. Takie podwójne opodatkowanie obniża aktywność gospodarczą i skłonności do inwestowania.

Wróć