Zasady podatkowe

Zasady podatkowe

Zasady podatkowe i ich wpływ na podatników

Piękny wschód słońca jest tylko dla wybranych…podatki (nie)stety dla każdego.

Musimy pogodzić się z tym, że część zarobionych przez nas pieniędzy trafi do budżetu.

Aby podatki mogły zapewnić budżetowi odpowiednie wpływy oraz zachęcać podatników do podejmowania decyzji inwestycyjnych, muszą spełniać pewne warunki, określane mianem zasad podatkowych:

  • Zasada pewności: zakłada stabilizację konstrukcji podatkowej oraz wysokość obciążenia w dłuższym okresie. Brak takiej stabilności uniemożliwia podejmowanie przez podatnika, przedsiębiorcę przedsięwzięć rozwojowych.
  • Zasada równości: mówi o proporcjonalnym rozłożeniu obciążenia na podatnika w stosunku do jego zdolności płatniczej. Podatnik uzyskujący większe dochody jest zobowiązany do uiszczania wyższej składki w stosunku do tego, którego dochód jest niższy.
  • Zasada dogodności: pobieranie podatku powinno odbywać się w miejscu i o czasie dogodnym dla podatnika
  • Zasada minimalizacji kosztów, ściśle związana z powyższą mówi, że należy znaleźć takie rozstrzygnięcia, by koszty z naliczenia i wpłat podatku były jak najniższe.
  • Zasada ekwiwalentnośći, zakłada, że poziom obciążenia ma być dostosowany do usług państwa świadczonym podatnikom.
  • Zasada wydajności: poziom obciążenia podatkowego względem podatnika nie może przekraczać jego możliwości finansowych.
  • Zasada skuteczności: dotyczy zachowania wewnętrznej i zewnętrznej zgodności konstrukcji podatku. Ta pierwsza zachodzi, gdy nie ma sprzeczności pomiędzy poszczególnymi elementami podatku a druga oznacza równomierne obciążenie podatników.
  • Zasada ustalania obciążeń podatkowych na podstawie potrzeb finansowych państwa.
  • Zasady ekonomiczne, wedle, których podstawę rozwoju gospodarki stanowi dochód