Jakich zmian w systemie podatkowym w Polsce możemy się spodziewać?

Główną cechą systemu podatkowego w Polsce jest jego nieczytelność, zawiłość i mnogość paragrafów oraz niedostosowanie do potrzeb podatników. Stąd też od lat przedsiębiorcy jak i przeciętni obywatele czekają na korzystne zmiany machiny podatkowej.


Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa finansów od stycznia 2007 możemy spodziewać się zmian i ułatwień, które najprościej można podzielić na dwie grupy:

  • Ułatwiające życie podatnika, ale niewpływające na wysokość obciążeń podatkowych
  • Zmiany, które będą miały wpływ na wysokość podatków płaconych przez podatników (niektóre mogą zwiększyć obciążenia podatkowe).

Celem reformy finansów jest zabezpieczenie środków dla dalszego wzrostu gospodarczego, a tym samym stworzenie nowych miejsc pracy. Koszt proponowanych zmian w systemie podatkowym wyniesie 9 mld 150 mln zł. Tak duża suma ma pochodzić ze zmian podatku VAT i opodatkowania niektórych przychodów z działalności gospodarczej.

Pakiet reform podatkowych zakłada również zmianę w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. min. obniżenie składki rentowej z 13% do 9% oraz zmniejszenie składki chorobowej z 2,45% do 1,8%.

Specjalne preferencje podatkowe dotkną rodzin wychowujących, co najmniej trójkę dzieci.

Korzystne zmiany czekają nas w podatku VAT. Resort finansów chce wdrożenia ryczałtu kwotowego – karty VAT dla małych podatników, których obroty nie przekraczają 35 000 euro rocznie. Skorzystanie z tej formy ryczałtu dostępne będzie dla podmiotów świadczących usługi na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, np. taksówkarze, fryzjerzy. Wdrożenie tej regulacji uprości rozliczenia podatników prowadzących działalność w niewielkim rozmiarze, min. dzięki zniesieniu konieczności instalacji kas fiskalnych dla wielu grup usługodawców.

Wprowadzone zostanie również rozliczenie kwartale dla podatników, co zlikwiduje miesięczne cykle rozliczeń.

Choć wiele zmian zapowiada się na korzyść podatników, to są i takie, które zwiększą obciążenia podatkowe, jak choćby wzrost akcyzy tak, aby gaz stosowany w samochodach kosztował do 70% ceny benzyny. Może to doprowadzić do likwidacji wielu podmiotów gospodarczych.