Doradztwo Finansowe

Doradztwo podatkowe ma na celu pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących zarówno sfer działalności gospodarczej przedsiębiorstwa jak i przeciętnego podatnika, z którymi wiążą się określone skutki podatkowe.

Podstawowym celem doradztwa podatkowego jest zminimalizowanie podatków, które obciążają podatników w krótszej i dłuższej perspektywie czasowej.

Przedmiot zarządzania podatkami dotyka kwestii dysponowania i rozporządzania finansami. Warto jednak zaznaczyć, że problematyka podatkowa wychodzi po za krąg typowego zakresu finansów i zarządzania nimi. Ociera się o formy prawne a także praktyczną stronę działalności gospodarczej. Istnieje ścisły związek pomiędzy działaniami praktycznymi podatników a konstrukcjami podatkowymi.

Zdarza się jednak, że oczekiwania przedsiębiorców jak i zwykłych przedstawicieli klasy pracującej nie idą w parze ze zmianami w systemie podatkowym, a nawet te uporczywie utrudniają życie podatnikom.
System podatkowy to rozbudowana konstrukcja państwowa nadzoru nad społeczeństwem, w której sprawne poruszanie się wymaga szerokiej wiedzy o podatkach i doświadczenia w ich zakresie.

Stąd też popularnością cieszą biura prowadzące usługi w zakresie doradztwa podatkowe jak np. biura rachunkowe. Wiele firm nie wyobraża sobie funkcjonowania bez ich pomocy.

Na stałe wpisały się w krajobraz firm usługowych.